Nieuczciwa konkurencja – depozycjonowanie stron

Wraz z przeniesieniem się światowego handlu i usług do Internetu, walka o klienta on-line staje się coraz bardziej bezlitosna. Internet jest idealnym narzędziem, ponieważ oferuje więcej technicznych możliwości do tego aby dotrzeć do odbiorcy oraz przeszkadzać w dotarciu przez konkurencyjnego przedsiębiorcę do adresata.

 

Dlaczego ofiarami czynu nieuczciwej konkurencji najczęściej są strony z najwyższymi pozycjami w wyszukiwarce? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Marketing internetowy dąży do tego aby zwiększyć dostępność oferty internetowej przedsiębiorcy dla potencjalnych klientów. Umożliwia im to pozycjonowanie stron internetowych, czyli optymalizacja konkretnej strony dla wyszukiwarek internetowych. Celem jest osiągnięcie  najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Dobrze pozycjonowana strona znajduje się na początku listy wyszukiwania. Tym samym przedsiębiorcy, których strony znajdą się na dalszych miejscach tracą szansę na pozyskanie klientów.

Na czym polega taktyka depozycjonowania? Przede wszystkim jest to działanie mające na celu zamieszczanie linków do cudzej strony, na stronach o niskiej wiarygodności oraz inne postępowanie sprzeczne z zaleceniami Google. Skutek tego jest natychmiastowy. Obniżony zostaje ranking strony w wynikach wyszukiwarki Google. W tym momencie wypracowana pozycja strony ulega pogorszeniu, co bardzo łatwo możemy porównać do popsucia się renomy i dobrego imienia przedsiębiorcy, który wykorzystuje daną stronę w swojej działalności gospodarczej.

Co w takiej sytuacji?

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, który jest poszkodowany, może w trybie procesu cywilnego żądać: zaniechania niedozwolonych działań (w tym wypadku praktyki depozycjonowania) oraz usunięcia skutków niedozwolonych działań (usunięcia linkowania ze stron o niskiej wiarygodności). Dodatkowo powinien żądać złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. może to być oświadczenie złożone wobec operatora systemu wyszukiwania, co może pomóc poszkodowanemu przedsiębiorcy w odbudowaniu pozycji w rankingu stron). Najlepiej jednak, aby w tej sytuacji pomogła nam doświadczona kancelaria.Prawo bankowe oraz prawo autorskie są najczęstszym źródłem nieuczciwej konkurencji, która jest bardzo niebezpieczna dla poszkodowanego i może wyrządzić nieodwracalne szkody.

Należy pamiętać, że na wystąpienie na drogę sądowa z roszczeniami z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji poszkodowany przedsiębiorca ma trzy lata.

About the Author

No comments